Titelsponsor

Huvudsponsor

Partner

Klara för final
Team / Deltagare / Snitt

Regler

 1. 1. Allmänt
 2. 2. Anmälan
 3. 3. Fotografering
 4. 4. Fångster och inrapportering
 5. 5. Tillåtna fiskesätt
 6. 6. Säkerhet
 7. 7. Teamuppställning
 8. 8. Medlemskap och fiskekort
 9. 9. Schema och tider
 10. 10. Tävlingsklasser
 11. 11. Tilläggsregler för klassen Technical
 12. 12. Externa kvaltävlingar
 13. 13. Final
 14. 14. Övrigt

1. Allmäntupp

Teamen kommer enligt föregående år scanna in sig vid ankomst och uthämtning av mätbräda samt retur vid tävlingstidens slut med Sportfish Live-appen.

Observera att ALLA tar med sig flytväst / flytplagg för uppvisande på deltagarmötet för kontroll.

Sportfish Live levererar åter en uppdaterad version av applikationen för att underlätta fångsrapporteringen och genomförandet från start till mål.

Vid anmälan av nytt team checkar ni in teamet som vanligt och detta görs endast 1 gång per år / team. ( Ny laguppställning = ny incheckning ).

Vid bokning av ert första kval så är det Nytt Team för säsongen och när ni bokar andra kvalen ni tänkte delta på är Befintligt Team och ni anger teamkod från första bokningen så fylls resten av uppgifterna i automatiskt.

NYTT: Efter en väl genomförd final 2021 så är CWC Sportfish Masters från säsong 2023 och framåt en hullinglös tävling (se regel 5:04).

1:01. Överträdelse innebär diskvalificering.

Om en deltagare brutit mot reglerna kan en panel bestående av personal från värd/värdbutik och tävlingsledningen ta ett gemensamt beslut om diskvalificering av hela teamet, samt ytterligare besluta om förbud mot framtida deltagande. Diskvalificering går ej att överklaga. Om nu misstanke om fusk eller bedrägeri skulle ske skall det rapporteras till tävlingsledningen per omgående och helst försöka få allt på film. Ledningen behöver bevis för att kunna ta beslut samt det team som rapporterar är skyldig att vid bildinlämning lämna in en protest tillsammans med foto-/videobevis. Beslut om diskvalificering tas per tävlingsdag och ärendet avslutas på plats samma dag.

1:02. 50% av startfältet går vidare till finalen. Inga reserver.

Är det udda så räknar vi uppåt, dvs 9 team på kvalet blir 5 till final. Det krävs fortfarande minst 1 godkänd fisk.

1:03. Teamvinst beräknas på de fem längsta gäddorna per team.

Om teamet tagit fler gäddor så räknas bara de fem längsta. Vid samma totallängd mäts fisk för fisk individuellt, teamet med längsta gäddan vinner.

1:04. Individuellt pris för längsta gädda i båda klasserna.

Trots att det är en lagtävling så delar vi ut individuellt pris för längsta gädda varje kval samt final.

1:05. Gemensam start.

Av påkommen anledning; från och med säsong 2016 så gäller gemensam start på samtliga kval för samtliga deltagare. Det är inte tillåtet att åka till annan plats där båten ligger och börja fiska där, eller att ta upp båten och traila efter start. Detta p.g.a lika-för-alla-regeln. Målgång tillika startpunkt. Kapten ansvarar för alla i båten samt båt åker ut hel och in hel.

1:06. Lokala regler tillämpas.

Lokala regler gäller i denna tävling samt tillägg från lokal värd på sidan Plats för varje event. Det är upp till varje team att lösa eventuella fiskekort om vatten eller FVOF kräver det. Uteblivet fiskekort kan ge böter från FVOF eller myndighet. Lokala regler gäller även för fartbegränsningar på platser som är utmärkta på karta eller uppmärkta på vattnet.

1:07. Senaste nytt om tävlingen finns på hemsidan.

LiveAppen är ett endast verktyg, senaste information finns alltid på hemsidan.

2. Anmälanupp

2:01. Sportfish LiveID krävs för anmälan av team.

Varje deltagare måste i förväg registrera ett gratis LiveID hos Sportfish Live innan dom kan anmäla sig i ett team. Ett LiveID är individuellt och behöver bara registreras en gång per person. Detta extra steg är ett krav för att tävlingen ska följa Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR.

2:02. Anmälningsavgift

Efter erlagd anmälningsavgift per tävlingstillfälle är teamet berättigat sin plats. Se avgifter på sidan Om för kval/final.

2:03. Förköp.

Ni som har köpt förköp anger ert LiveID som vanligt vid anmälan, systemet drar av avgiften för de i teamet som betalt förköp.

2:04. En båt per team, två-tre deltagare per team.

Varje team måste ha en båt, och ett team ska bestå av minst 2 personer, max 3 personer.

2:05. Otillåtet teamnamn.

Teamnamnet får inte innehålla opassande ord eller skyddade varumärkesnamn. Vid eventuell kontroll ska teamkapten kunna styrka rätten att använda varumärkesnamn med skriftligt tillstånd från respektive licensgivare. Arrangören har rätt att ändra teamnamnet om detta inte efterföljs.

2:06. Byte av teamnamn.

Byte av teamnamnet är tillåtet en (1) gång fram till första deltagandet, efter det är namnet låst i systemet och kan inte ändras. Tänkt igenom teamnamnet en extra gång innan ni anmäler er. Förfrågan om namnbyte skickas till info2023@sportfishmasters.com.

2:07. Ändring av deltagare.

En ändring per team tillåts förutsatt att teamet inte har ställt upp i ett kval än och att den nya deltagaren inte är bokad i ett annat team i samma kval. Det är inte tillåtet att ändra uppställning inför final.

2:08. Betalning.

Vi accepterar endast förskottsbetalning för svenska team. Utländska team kan kontakta oss på info2023@sportfishmasters.com for mer detaljer om betalning inte går att genomföra. Se betalinformation på sidan Anmälan för kval/final.
Glöm inte att ange er bokningskod vid betalning, annars kan vi inte handlägga er betalning! BankGirot släpar en dag så sista anmälning och betalning är 2 vardagar innan tävlingstillfället. Om teamkapten valt att ta emot e-post så kommer bokningskod och kvitto att skickas ut direkt efter anmälan, annars visas informationen bara på webbsidan.

2:09. Incheckning före första deltagandet.

När betalning har registrerats skickas e-post ut till samtliga teamkaptener som samtyckt till e-post vid registrering av LiveID med länkar till LiveAppen där man skickar in testfångst och checkar in teamet.
Denna länk kan hämtas manuellt på sajten när teamet markerats som betalt i teamlistan för respektive kval.
Innan tävling skall teamkapten läsa och acceptera regelverket i teamets namn genom att checka in teamet. Det innebär också att teamkapten har ansvar för att teamet är införstått med gällande regelverk innan och under tävling oavsett vilken deltagare som checkat in teamet. Team som checkats in blir grönmarkerade på sajten. Team som inte checkat in innan tävlingen startar måste vänta på plats hos tävlingsledningen tills dess att incheckning är avklarad. Incheckning krävs endast innan första gången ett nytt team tävlar.

2:10. Team som redan kvalificerat sig kan delta i fler deltävlingar och minska konkurrensen på finalen.

Om Team X redan har kvalificerat sig in till finalen och placerar sig på plats över halvan av startfältet så tar de upp ytterligare en finalplats och minskar på så sätt konkurrensen inför finalen.

3. Fotograferingupp

3:01. Endast mobilkamera är tillåtet.

På grund av den webb-baserade Liverapporteringen krävs en smart-telefon med kamera, mobilsurf och GPS eftersom fångster skickas in direkt över internet.

3:02. Uppvisning av foton.

Team ansvarar för att dagens foton är lätt-tillgängliga och skall uppvisas vid behov efter eventuellt tenikstrul med Liverapporteringen, därav så skall samliga foton för varje fångst sparas fram tills att resultatet publicerats.

3:03. Alla fångster ska dokumenteras tydligt med minst två (2) digitalfoton.

Fångst skall fotograferas mot mätbrädans graderingsskala med brädans nummerlapp, fiskens mun helt mot stoppet och total längd tydligt synlig vid stjärtfenan på digitalfotografiet. Fångst skall styrkas med minst ett (1) digitalfoto på fisken mot mätbrädan fotograferad rakt uppifrån samt ett (1) poserande foto med fångstman. I poseringsfoto skall position kunna styrkas. Fångster där bilder och position inte går att verifiera stryks ur resultatet.

3:04. Godkänd mätbrädebild.

Notera fiskens placering och orientering samt att handen ej får täcka hela fisken vertikalt. Klicka för större bild.


3:05. Teamkapten kvitterar ut officiell mätbräda vid morgonmötet.

Endast fisk som fotograferats mot utdelad mätbräda är giltig i tävlingen.
Mätbrädorna skall lämnas tillbaks till tävlingsledningen efter avslutad tävling. Vid förlust av mätbräda debiteras teamkapten 1000kr inkl moms.

3:06. Tid och datum på bildfiler måste stämma.

Detta gäller både fildatum och datum som eventuellt syns i fotot. Gör er själva en tjänst och dubbel- och trippelkolla detta innan kvalet startar. Fel tidszon, sommar-/vintertid etc bör också kontrolleras. Foton som har fel tid och/eller datum mot tävlingsledningens klocka kommer att underkännas utan undantag. Hårt men rättvist. Tävlingsledaren anger tävlingstid på morgonmötet.

3:07. Bildmaterial.

Arrangören har rätt att använda fångtfoton och poseringsfoton i marknadsföringssyfte. Ni äger fortfarande foton och ger oss enbart rätt att använda dem i egen marknadsföring. Arrangören har anlitat Sportfish Live som underleverantör för administration och datalagring.

4. Fångster och inrapporteringupp

4:01. Alla fångster skall vara catch & release.

Fisken skall tillbaks i vattnet omedelbart efter att mätning och fotografering avklarats med minsta möjliga påfrestning på fisken. Vi ser helst att ni även använder landningsmatta och gummerad håv för att minska påfrestningen.

4:02. Endast fångster från tävlingstillfället och inom tävlingsområdet får anmälas.

Det är inte tillåtet att börja fiska innan tävlingsstart eller att fortsätta fiska efter tävlingsslut. Det är heller inte är tillåtet att anmäla en fisk som inte tagits av det egna teamet, utanför tävlingsområdet, ej mellan tävlingsstart och -stop under tävlingsdagen.

4:03. Minimigränsen för gädda är 60cm på kval, 70cm på final!

Fiskar kortare än så ska varken sökas eller tas upp - i den mån det går att undvika.

4:04. Teamresultat mäts i hel centimeter.

Vi accepterar inte halvcentimeter i teamresultatet. Stjärtfenan ska nudda strecket för att räknas uppåt. Undantaget är längsta fisk som avgörs genom att jämföra foton. Det är tillåtet att hålla ihop stjärtspolen.

4:05. Alla fångster ska anmälas via vår webb-baserade Liverapportering senast 5 minuter efter foto taget på mätbräda.

Glöm inte att välja rätt tävlingsdag i LiveAppen, fångster inskickade på test/fel dag diskvalificeras. Se regel 4:12.

Det går inte att ringa eller SMS:a in fångster. Länk till Liveappen skickas ut efter betald anmälan till de teamkaptener som gett samtycke till att få e-post, annars går det att hämta ut länken på sajten med er bokningskod när teamet markerats som betalt. Teamkapten ansvarar för att samtliga deltagare har fått länk till Liveappen.

Fångst skall skickas in senast 5 minuter efter foto är taget på mätbrädan inkluderat synligt nummer. Om domare ej erhåller fångst inom 5 minuter är fisk ogiltig. Notera även regel 4:09.

Vid teknikstrul och om något skulle ske och foton ej kan laddas upp ska teamet avvikelserapportera enligt regel 4:07, därefter verifierar domare tider på uppvisade foton från mobiltelefon(er) med tider för misslyckade fångstrapporter som team försökt ladda upp tidigare under dagen.
Manuell fångstblankett hämtas ut hos tävlingsledningen.

4:06. Liverapporteringen kräver minst en smart-telefon med mobilsurf och GPS.

Minst 4G rekommenderas för snabb uppladdning. GPS krävs för att positionera fångsten i tävlingsområdet. All GPS-data anonymiseras automatiskt när resultatet publiceras och delas inte med tredje part.

4:07. Avvikelser i resultatet ska anmälas i Liverapporteringen.

OBS! Detta behövs inte om resultatet i Liveappen är korrekt!
Detta går endast att göra efter att en fångstrapport misslyckats.
Längst ner på sidan Fångster i Liverapporteringen finns en länk för att anmäla avvikelse, dvs om teamet behöver visa upp foton manuellt. Anmälan måste skickas in innan kl 16:05 och teamkapten ska vara hos tävlingsledningen senast 16:15 med med de mobiler som fotograferat fångster.

4:08. Liveresultatet är endast en referens.

Officiellt resultat ses på sidan resultat i slutet av dagen när alla bilder kontrollerats.

4:09. Förflyttning mellan fångst och inrapportering.

Det är ej tillåtet att göra en förflyttning mellan fångst och inrapportering - fångst, foto och inrapportering ska ske där fisken fångades.

4:10. Ladda upp foton på nytt.

Vid dålig täckning på mobiltelefonnätet eller vid teknikstrul är det tillåtet att ladda upp foton på nytt, dock ska domare först markera den tidigare fångstrapporten med på sidan Fångster i LiveAppen för att tillåta uppladdning på nytt.
Klicka på ikonen för att göra om uppladdningen och observera att ni sedan måste ladda upp samma foton som ni försökt med tidigare. Det är viktigt att alla foton finns på kamerarullen så ni kan styrka era fångster ifall dålig mottagning gör att foton inte laddas upp.

4:11. Samma fisk får bara anmälas en gång per tävlingsdag.

Det är alltså inte tillåtet att ta samma fisk flera gånger under samma tävlingsdag.

4:12. Feluppladdad fångst i LiveAppen.

Fångst som laddas upp på fel tävlingsdag eller som test i LiveAppen diskvalificeras och räknas ej. Se till att spara foton så ni kan ladda upp foton på nytt. Tävlingsledningen har ej tillgång till testfångster.

5. Tillåtna fiskesättupp

5:01. De tillåtna fiskesätten är spinn, haspel och flugfiske med konstgjort bete.

Vi tillåter inte användande av levande eller dött bete, mete, trolling/dragrodd/glindring, långrev, utterbräda, dra not etc.

5:02. Endast ett aktivt spö per deltagare.

Deltagare får ta med fler spön, men inte använda fler än ett åt gången.

5:03. Vertikalfiske är tillåtet.

Efter att betet släppts ska rullen vara aktiv och båten måste ligga ankrad. Drift eller släpfiske är inte tillåtet. Eventuell elmotor skall vara nedfälld alternativt att ankarlina syns vid kontroll.

5:04. Drifting.

Fiske under drifting är endast tillåtet med vevande rulle. Det är inte tillåtet att släpa draget i den takt båten driver. Driftande båt ska veja för stillastående båtars fiskezon (två kastlängder eller 50 meter), där annan överrenskommelse mellan teamen saknas. Anmälan om regelbrott ska styrkas med foto- eller videobevis och ringas in till tävlingsledningen under pågående regelbrott.

5:05. Hullinglösa krokar.

Nytt 2023: Samtliga beten som man använder / fiskar med skall vara hullinglösa. Detta skall efterföljas noga. Vid regelbrott diskvalificeras teamets fångster den aktuella tävlingsdagen och teamet får börja om från 0 cm.

6. Säkerhetupp

6:01. Allt deltagande sker på egen risk.

Arrangören är utan ansvar för olycka och skador på person och utrustning som kan drabba deltagarna under tävlingen och i samband med tävlingen. I och med incheckning godkänner teamkaptenen detta för sitt teams räkning. Arrangören har ansvarsförsäkring.

6:02. Nykterhet.

Alla deltagare skall vara nyktra under samtliga tävlingsmoment. Deltagare som uppträder onyktert kommer att ifrågasättas och kan orsaka att hela teamet diskvalificeras. Beslut tas på plats samma dag.

6:03. Morgonmöte för samtliga deltagare.

Alla startande deltagare skall närvara på plats vid morgonmöte, om ej annat föranmälts. Minst två deltagare på plats från varje team. Se tider på sidan Schema för respektive tävling. Se även punkt 9:02.

6:04. Självkontroll.

Mobiltelefoner samt säkerhetsutrustning skall självkontrolleras.

6:05. Flytplagg.

Fungerande flytväst, flytoverall, flytunderställ eller dolda flytelement ska bäras under hela tävlingen, Vid landstigning går det bra att ta av detta. Alla flytplagg skall visas upp för tävlingsledningen innan start. Om en teammedlem inte bär flytplagg eller motsvarande diskvalificeras hela teamet. Detta har med arrangörens ansvarsförsäkring att göra.

Deltagare med självuppblåsande flytplagg ska bära detta ytterst, utanpå övriga kläder. Domare måste se synligt flytplagg för att inte hela teamet ska diskvalificeras.
Självuppblåsande flytplagg bör genomgå service varje år.

Diskvalificering gäller pågående kval eller final. Äldre modeller eller vattenskidväst kan användas under skalplagg / plagg vilket skall anmälas som dolt innan start. Kapten som scannar ankomst och hämtar mätbräda ansvarar för detta blir korrekt då övriga deltagare skall befinna sig på avstånd från andra deltagare. Kontroll av ledning sker löpande.

6:06. Team ska ha med sig minst två (2) mobiltelefoner.

Godkänd och fungerande kommunikationsutrustning ska medtagas.

6:07. Dödmansgrepp.

Måste finnas och fungera på de motorer som har sådan.

6:08. Avstånd mellan båtar skall vara minst två kastländer eller 50m.

Det är inte tillåtet att köra över stillastående båts fiskezon. Respektera varandra. Driftande båt ska veja för stillastående båtars fiskezon (två kastlängder eller 50 meter), där annan överrenskommelse mellan teamen saknas. Anmälan om regelbrott ska styrkas med foto- eller videobevis och ringas in till tävlingsledningen under pågående regelbrott. Vid problem eller konflikt angående denna punkt så gäller regel 1:01.

6:09. Sjönöd.

I första hand kontaktas 112, i andra hand tävlingsledningen, i sista hand VHF-anrop. Beslut tas av tävlingsledning och jury om eventuell diskvalificering enligt regel 9:04.

Om team får problem med motor eller befinner sig i nöd av något slag skall förbipasserande team stanna och hjälpa till, detta är ett krav och sjövett.
OBSERVERA att det assisterande teamet får dispens gällande tiden man skall vara tillbaka senast då nödläge uppstått.
Om båda båtarna är vid hamn / tävlingspunkt - målgång är båda godkända om man är inom schemat.
Detta skall omedelbart rapporteras och ringas in till tävlingsledning på Tel: ( noll sju två 165 80 58 ).

Bogsering via tävlingsledningen debiteras 4000 SEK inkl moms.

6:10. Vårdslöshet.

Styrkt regelbrott leder till diskvalificering oavsett omständigheter.

6:11. Landstigning endast tillåtet efter godkännande från tävlingsledningen.

Oavsett anledning ska ni ha tillstånd från tävlingsledningen innan ni får stiga ur båten, för att undvika diskvalificering av hela teamet.

7. Teamuppställningupp

7:01. Endast teamets originaldeltagare får deltaga i finalen.

Ett team ska bestå av minst två, max tre deltagare och det är inte tillåtet att ta in nya medlemmar inför final. Det innebär att det är tillåtet för ett tremannateam att ställa upp i final med endast två personer, men ett tvåmannateam får inte ställa upp i final som ett tremannateam (dvs med 1 extra person).

7:02. Att kvala med ofullständigt team och ställa upp i final med hela teamet.

Det är från och med 2014 tillåtet att kvala med bara två av tre anmälda deltagare och ställa upp med alla tre pers i final. Eventuell sjukdom eller övrigt förhinder är inte längre diskvalificerande inför final, dock ska samtliga personer i teamet vara betalda och korrekt namngivna innan kvalet startar. Det går ej att byta ut den tredje deltagaren efter starten gått på respektive kval.

7:03. Tremannateam: påbörja och avsluta tävling med annat antal deltagare.

För betalda tremannateam är det tillåtet att påbörja ett tävlingsmoment med två deltagare och avsluta med tre deltagare, eller att påbörja med tre deltagare och avsluta med två deltagare. Vid bortfall i ett tvåmannateam tvingas teamet lämna tävlingen men behåller sitt resultat.

7:04. Deltagare startar i efterhand.

Tävlingsledningen ska meddelas i förväg innan en deltagare lämnar eller ansluter till teamet och detta ska ske i startområdet efter möte med tävlingsledningen.

7:05. Pussla ihop team inför final

Endast laguppställningar som har kvalat får ställa upp i final. Det är inte tillåtet att pussla ihop ett team av olika deltagare oavsett om deltagarna individuellt har kvalat till final i andra team.

7:06. När ett team har ställt upp i ett kval så är teamuppställning - och teamnamn - låst.

Den enda variationen som är tillåten är att en deltagare i ett tremannateam inte ställer upp på tävlingsdagen, dock ändras inte teamets laguppställning. Ingen annan ändring är tillåten inom teamet.

7:07. Deltagare kvalar till final i fler team.

Deltagare som kvalat i fler än ett team kan bara ställa upp i final i ett av dessa team.

7:08. Kamerateam/producent i båten.

Filmteam / producent är tillåtet att ha med i båten.
Detta skall anmälas i förväg samt samma säkerhet gäller för dessa personer.
Filmteam / producent är strikt förbjuda att köra eller flytta båt under tävlingsmomentet vilket innebär start till mål.
Filmteam / producent skall ha gul väst samt flytplagg synligt.

8. Medlemskap och fiskekortupp

8:01. Alla deltagare i teamet blir automatiskt medlemmar i Sportfish Live vid registering av LiveID.

Registrera ditt LiveID här. Detta krävs för att vi ska följa den Allmänna dataskyddsförordningen, GDPR. Info om tävlingen och kommunikation sker på e-post info2023@sportfishmasters.com.
Info om LiveID sker på e-post hello@sportfish.live.

8:02. Det är upp till deltagarna att lösa eventuellt fiskekort innan tävlingens start.

Tillgängliga alternativ kan presenteras på sajten, dock hanterar vi inte försäljning eller administration av fiskekort. Värdbutiken alt dagens värd brukar sälja kort på plats om inte det digitala tillämpas. Ta gärna med jämna pengar till fiskekortförsäljningen.

9. Schema och tider.upp

9:01. Officiellt schema på sajt gäller samtliga tävlingsdagar.

Se tider på sidan Schema för respektive tävling/kval.

9:02. Försenad teamankomst.

Vid försenad ankomst till morgonmötet så ska hela teamet vänta in tävlingsledningen för ankomstanmälan och utkvittering av mätbräda. Försenade team måste få godkänt att starta innan de får påbörja sitt deltagande och ska meddela när de utgår från samma punkt som övriga team.

9:03. Team kan avbryta tävlingsdag men behåller resultat.

Skulle något förutsatt hända kan team avbryta tävlingen men behåller resultat och är själva tvungna att hålla sig uppdaterade och vara tillgängliga vid eventuell bildinlämning som sker på plats. Inga bilder mailas eller sänds på efterhand till tävlingsledningen.
Observera att vid avbryt och behålla resultat skall detta rapporteras till tävlingsledningen samt att team / båt skall tillbaka till hamn där tävlingen startade.
Tävlingsledning möter upp eller skall bild / FaceTime sändas till tävlingsledning mobil ( noll sju två 165 80 58 ) då hel ut och hel in gäller gällande utrustningen.
Vid målgång eller trailning diskas team enligt regel 1:05 samt regel 9:04.

9:04. Team/båt åter till utgångspunkt efter tävlingsmoment.

Alla team/båtar skall åter till utgångspunkt sjövägen innan dom trailar upp efter tävling enligt tider på sidan Schema för respektive tävling. Fiskemomentet pågår fram till sista sekund. Det är inte tillåtet att ta annat färdmedel tillbaks från sjön för att hinna innan utsatt tid. Team som återvänder till utgångspunkt utan båt kommer att diskvalificeras. Båtbyte får ske under tävlingsmomentet efter godkännande från tävlingsledningen.

9:05. Traila i inför tävling.

Båt får trailas i på annan än angiven plats.

9:06. Prisutdelning.

Prisutdelning och upprop av finalister sker direkt efter analys av fångstbilder, oavsett om det gäller Liverapporteringen eller vid teknikstrul; kontroll av mobiler. Tid varierar beroende på antal team och fångster.

9:07. Provfiske innan kvaltävling.

Provfiske är tillåtet till och med dagen innan kval.

10. Tävlingsklasser.upp

10:01. Från och med 2023 är tävlingen indelad i två separata klasser; Classic och Technical.

Classic följer originalregelverket och Technical har ett antal tilläggsregler, se §11 Tilläggsregler för klassen Technical. Prisbordet innehåller samma värde på respektive klass och delas ut under Awards på finalbanketten.

10:02. Vid anmälan till kval väljer ni önskad klass för det kvalet.

Om ni valt fel klass, se §10:04.

10:03. Team kan endast ställa upp i en klass per kval / final.

Vi ni kvala i båda klasserna så går det bra att ställa upp i fler kval och anmäla er till olika klasser.

10:04. Det är tillåtet för ett team att byta klass inför ett kval innan start.

Det går att byta klass med tävlingsledningen på plats INNAN start. Efter start gäller valet som gjordes vid bokning och systemet låser teamets klass.

10:05. Finaldeltagande går endast i en klass som teamet kvalat i och byte efter start är inte tillåtet.

Har ni kvalat i fler klasser så väljer ni vilken klass ni ställer upp i finalen vid finalanmälan.

11. Tilläggsregler för klassen Technical.upp

11:01. Technical gäller de team som fiskar med Mega Live, Mega 360, LiveScope, ActiveTarget och liknande ny teknik.

Detta gäller inte övriga ekolod/plotters som saknar motsvarande teknik, de team ska istället tävla i klassen Classic.

11:02. Teamet kan ställa upp i Technical även om ni ej har sådan utrustning.

Se §11:01 för utrustning.

11:03. För tävlande i Classic skall samtliga live-givare monteras bort och får ej användas under tävling.

Kontroll sker innan start.

11:04. Överträdelse innebär diskvalifikation för denna dag / tävling.

Kontroller sker löpande.

12. Externa kvaltävlingar.upp

12:01. Team som placerar sig på plats 1-5 på anslutna externa kvaltävlingar går direkt till final.

Endast aktuella team, ej reserver.

12:02. Regler för extern tävling.

Regelverket för den externa tävlingen gäller.

12:03. Anmälan till extern tävling.

Anmälan och betalning sker direkt till den externa tävlingen och täcks inte av vårt förköp. Läs mer om tävlingarna på respektive tävlings hemsida. Se ansluta tävlingar på startsidan.

12:04. Anmälan till final för externt kvalade team.

Tävlingsledningen skickar ut en länk till respektive teamkapten för finalanmälan efter kontakt och verifikation med extern tävlingsarrangör. Den manuella processen tar ett par arbetsdagar att hantera. Team ska anmälas med samma teamnamn i samma uppställning som kvalat externt, teamnamn och deltagare får inte bytas ut eller läggas till (samma regler som för Sportfish Masters).

13. Final.upp

13:01. Finalvinst.

Teamen tävlar om Sportfish Masters-titeln samt fina priser från alla våra sponsorer. Vinstskatt betalas av vinnarna. Finalprisbordet uppdateras löpande.

13:02. Försening vid uthämtning av mätbräda innan morgonmöte.

Se punkt 9:02.

13:03. Sen målgång under någon av finalens två dagar (fredag/lördag) innebär diskvalificering av dagens fångster.

Detta innebär att teamet får fortsätta tävla utan att tillräkna sig dagens fångster i finalresultatet.

13:04. Tävlingsstart under båda finaldagarna.

Det är tillåtet att en deltagare inte är med från start men ansluter under dagen, den deltagaren ska anmälas till tävlingsledningen innan start för att inte diskvalificeras.

13:05. Provfiske/Båtrek.

Provfiske är tillåtet fram till och med onsdag 25 oktober 2023. Deltagare/Team som fiskar efter det kommer att diskvalificeras. Båtrek är tillåtet fram till dagen innan finalen. Observera att provfiske/båtrek inte ingår i tävlingen och ej täcks av ansvarsförsäkringen.

13:06. Samma fisk får bara anmälas en gång per tävlingsdag.

Det är alltså inte tillåtet att ta samma fisk flera gånger under samma tävlingsdag.

13:07. Kamerateam/producent i båten.

Filmteam / producent är tillåtet att ha med i båten.
Detta skall anmälas i förväg samt samma säkerhet gäller för dessa personer.
Filmteam / producent är strikt förbjuda att köra eller flytta båt under tävlingsmomentet vilket innebär start till mål.
Filmteam / producent skall ha gul väst samt flytplagg synligt.

13:08. Finalen 2023 med huvudort Åmål kommer att fiskas hullinglöst båda tävlingsdagarna.

Krokar / beten som används skall vara hullinglösa. Tryck in hullingarna på varje bete som skall nyttjas om ni ej köpt Owner hullinglösa krokar.
Ni skall INTE klämma in hullingarna på 300 beten i lådan!!!
Man behöver ej trycka in hullingarna på resterande beten som medtas eller ej nyttjas under dessa dagar och tävling.
Om ett team skulle frångå denna regel och vid kontroll bli påkomna så diskas alla fångster och team börjar om från 0 cm. Detta gäller även fångster fångade finaldag 1 om detta uppdagas dag 2.
Kontroller kommer att ske löpande under helgen.

14. Övrigtupp

14:01. Regelverket uppdateras löpande.

Det är teamkaptens ansvar att hålla teamet uppdaterat på regelverket under säsongen. Längst ner på sidan Regler finns sista uppdateringsdatum som referens.

14:02. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Det är upp till vinnarna att kontakta och hantera eventuell vinstskatt med Skatteverket.

14:03. Sjökort/djupkarta visas på sidan Plats när det finns tillgängligt.

Får endast användas i studiesyfte, inte för navigering.

14:04. Ingen återbetalning.

Betalning är bindande och återbetalas ej, varken helt eller delvis. Vid speciella omständigheter kan en bedömning göras där deltagare krediteras en fri deltagaravgift till ett kommande kval, i nuvarande eller framtida säsong. Beslut tas fritt av arrangören och kan ej överklagas.